Que és el mètode axiocreatiu?

 L’Axiocreativitat és un impuls per a la gestió creativa dels valors personals.


                                          octubre 2015 400

L’Axiocreativitat no és un producte filosòfic, encara que en certs aspectes, pugui recolzar-se o inspirar-se en concepcions clàssiques, Tradicionals o modernes (com la axiologia formal) d’allò que coneixem com a valors.

Per l’Axiocreativitat  els valors són les capacitats connaturals de tota persona, és a dir, aquests valors universals i atemporals que són part de tot ésser humà: generositat, justícia, empatia,respecte, tolerància, bellesa, compassió, amor, etc.. Partim del principi de que tota persona està ¨ construïda¨ de valors i que això porta implicít  que aquests valors es poden  manifestar de forma ajustada o no a la realitat (relacions, motivacions, conflictes,etc..)

L’Axiocreativitat utilitza la creativitat en dues direccions : autoconeixement i reajust oreestructuració funcional. Les pràctiques i reflexions del taller permeten al participant conèixer-se més a si mateix (descobrir nous aspectes de com pensa, sent i actúa) i, per altra banda, permet ajustar-se o reestructurar-se en base als seus propis valors.

Tot això en un marc segur, respectuós i divertit com el que proporciona el disseny del mètode Axiocreatiu.

El mètode Axiocreatiu constitueix un impuls  de les tres dimensions principals:

Dimensió sistèmica: com veig la realitat del món?

Dimensió extrínseca: Com em relaciono amb el món i amb els demes?

Dimensió intrínseca: Com em relaciono amb mi mateix?

El mètode Axiocreativu està dissenyat per a la l’estimulació de les pròpies capacitats essencials, aquelles que donen sentit a tota relació amb el què ens envolta. 

Axiocreativitat, és doncs, un mètode que utilitza l’art i la creativitat com a propulsor per el coneixement i posterior cristalització dels patrons axiològics del participant.

Per això es seleccionen diferents propostes d’expressió artística per a que siguin d’un alt nivell de qualitat i que proporcionin una varietat d’experiència i, així, assegurar que encaminen al participant cap a un coneixement i reajust emocional i mental de la mà dels propis valors intrínsecs i a l’augment de la riquesa d’expressió artística profunda i personal.

S’utillitzen diferents tècniques artístiques: pintura, dibuix, collage, dansa, expressió corporal, consciència corporal, creació de ritmes geomètrics, etc…

Així doncs, l’expressió artística i la creativitat prenen un paper crucial per a la¨neuroestimulació axiològica¨.

Un cop feta la vivència d’aquestes propostes artístiques, les diferents expressions dels participants que sorgeixin són reconduïdes cap a una serena reflexió individual i col.lectiva, sota el paraigües d’un acompanyament respectuós i d’escolta per part dels facilitadors.